CO-COMMITTEE 2021-22

Team Technical
Siddharth Nagaokar
Yash Sivramkrishnan

Team Marketing
Kashyapi Satra
Somil Shah
Shreyas Tawde

Team Editorial
Aashi Modi
Pranav Saraf
Siddharth Nagaokar
Yash Sivramkrishnan

Team Infotech
Sharmila Choudhary

Team Creatives
Dhara Patel
Sarthak Acharekar
Nimish Sabnis

Team Events
Shivam Desai
Hitarth Sharma
Deep Bhanushali
Kushal Katira

Team Publicity
Sharath Pai
Jeet Shah
Vidhi Nayak

Team Jr. Strike Co-ordinator
Krisha Ashar
Shrushit Thakar
Kashish Mistry