CO-COMMITTEE

Team Technical
Maitriya Damani
Muddassir Shaikh
Shivam Pandey

Team Marketing
Advait Verma
Kevil Shah
Chirag Thakkar

Team Editorial
Shruti Ravichandran
Harshini Patani

Team Logistics
Anish Shetty
Yash Jain

Team Infotech
Shane Fernandes
Prerana Patel

Team Creatives
Leesha Ramrakhiany
Khushali Jhaveri
Dishant Shah
Heer Desai

Team Events
Mit Shah
Suhrid Subramaniam

Team Publicity
Siddarth Thakker
Mihir Vithlani